Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 237), powiększone o należny podatek VAT.

Notariusz poza taksą notarialną zobowiązany jest pobrać a następnie przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego lub Sądu podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe.

Ostateczna wysokość taksy notarialnej zależy od umowy między Stronami czynności notarialnej a notariuszem, dlatego w celu uzyskania informacji o całkowitych kosztach planowanych przez klientów czynności, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Udzielam bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych.